Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Państwowy Fundusz Celowy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Flaga i Godło Polski. Granatowy napis: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Państwowy Fundusz Celowy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 107043L - ul. Wzgórze w m. Bełżyce

W dniu 16 listopada przekazany został teren do użytkowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107043L - ul. Wzgórze w m. Bełżyce”. Zakres robót obejmował przebudowę odcinka drogi od ul. Przelotowej do granic miasta w stronę Krężnicy Okrągłej.

Wykonana została: nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, chodnik jednostronny, nowe oświetlenie uliczne, stała organizacja ruchu.

Cele projektu: Poprawa dostępności do terenów mieszkalnych, gospodarstw rolnych, podmiotów gospodarczych oraz  poprawa parametrów technicznych i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Całkowita wartość inwestycji 921 447,54 zł
Koszty kwalifkowalne zadania 757 049,43 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg  378 524,00 zł (50% kosztów kwalifikowalnych)
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wkład własny) 542 923,54 zł


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji