Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Zrealizowane projekty Współfinansowanie inwestycji „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach” przez Unię Europejską

Zrealizowane projekty

Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle

Współfinansowanie inwestycji „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach” przez Unię Europejską

Gmina Bełżyce w latach 2005-2006 realizowała inwestycję polegającą na przebudowie obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach przy ul.T.Kościuszki. Chcąc pozyskać środki unijne na ten cel złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego projekt pn. „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach”. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak z braków środków finansowych został umieszczony na liście rezerwowej projektów do dofinansowania. Dopiero w roku 2009 doczekał się dofinansowania z UE.

W dniu 16 kwietnia br. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.5 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Wojewodą Lubelskim Genowefą Tokarską a Gminą Bełżyce reprezentowaną przez Burmistrza Bełżyc Ryszarda Górę.

Całkowita wartość projektu wynosi: 589 414,14 zł, natomiast całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 343 559,48 PLN w tym dofinansowanie EFRR 53 111,07 PLN (15,46%), wkład własny 290 448,41 PLN (84,54 %).

Projekt miał na celu poprawę warunków nauki dzieci i młodzieży, zwiększenie ich bezpieczeństwa, podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, poprawę obsługi mieszkańców w sferze kultury i edukacji, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich, możliwość rozwoju innowacyjnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu m.in. przebudowano dwa pomieszczenia mieszkalne na sale lekcyjne dla 36 uczniów wraz z zapleczem przedmiotowym, wykonano docieplenie dachów budynku szkolnego, mieszkalno – socjalnego, sali gimnastycznej i wykonano nowe pokrycia, wykonano nową instalację c.o., remont instalacji wod.-kan., docieplenie ścian zewnętrznych, ościeży i parapetów, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne, wykonano obróbki blacharskie, nową elewację z akrylowych tynków dekoracyjnych, przebudowano łazienki (przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych).

Z pewnością uczniowie ZS NR 2 w Bełżycach, jak i rodzice odwiedzający szkołę zwrócili uwagę na tablicę promocyjną usytuowaną przy wejściu do budynku szkoły oraz wewnątrz budynku. Tablica promocyjna jest jednym z kluczowych elementów promocji wymaganych przez darczyńców tj. Unię Europejską. Miejmy nadzieję, że to nie koniec współfinansowania projektów przez UE i w najbliższym czasie w szkole pojawią się kolejne informacje o realizowanych projektach.

 

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA PRZED:

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA:  PRZED ELEWACJA ZEWNĘTRZNA:  PRZED ELEWACJA ZEWNĘTRZNA:  PRZED ELEWACJA ZEWNĘTRZNA:  PRZED

 

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA PO:

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA PO ELEWACJA ZEWNĘTRZNA PO ELEWACJA ZEWNĘTRZNA PO ELEWACJA ZEWNĘTRZNA PO ELEWACJA ZEWNĘTRZNA PO

KORYTARZ PRZED:

KORYTARZ PRZED KORYTARZ PRZED

KORYTARZ PO:

KORYTARZ PO KORYTARZ PO KORYTARZ PO

ŁAZIENKI PRZED:

ŁAZIENKI PRZED: ŁAZIENKI PRZED:

ŁAZIENKI PO:

ŁAZIENKI PO:ŁAZIENKI PO:ŁAZIENKI PO:

POMIESZCZENIA MIESZKALNE PRZED:

POMIESZCZENIA MIESZKALNE PRZED:POMIESZCZENIA MIESZKALNE PRZED:POMIESZCZENIA MIESZKALNE PRZED:

 

POMIESZCZENIA MIESZKALNE PO:

POMIESZCZENIA MIESZKALNE PO:POMIESZCZENIA MIESZKALNE PO:POMIESZCZENIA MIESZKALNE PO:

 
 
 
Logotypy dofinansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Autor: Marzena Wojtachnio Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bełżycach
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji