Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Zrealizowane projekty Projekt pt. „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Bełżyce z Organizacjami Pozarządowymi.

Zrealizowane projekty

Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle

Projekt pt. „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Bełżyce z Organizacjami Pozarządowymi.

W dniu 30 marca 2011 Gmina Bełżyce podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Skuteczne NGO – Strategia współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Os priorytetowa VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Celem projektu jest:
 
  • zdefiniowanie kluczowych priorytetów w zakresie współpracy samorządu gminnego i lokalnych NGO,
  • opracowanie Strategii Współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami Pozarządowymi,
  • podpisanie umów na realizację wspólnych projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • podpisanie umów partnerskich pomiędzy lokalnymi NGO a samorządem gminnym,
  • podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i planowania dzięki udziałowi w Grupie Planowania Strategicznego,
  • ustanowienie stałego forum dialogu i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenie Gminy Bełżyce.
 
Rozwój organizacji pozarządowych na terenie Gminy pozytywnie wpływa na walkę z problemami lokalnymi, szczególnie z wykluczeniem społecznym. Większa integracja społeczna mieszkańców jest jedną z najlepszych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Cel projektu realizuje również założenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki – Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Realizuje również wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym i szkoleniowych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 
Logotypy unijne

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji